Aviso legal
* malaika, del suahili: Àngel

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, li informem que aquesta pàgina Web és propietat de ASSESSORS MALAIKA VIATGES SL, amb domicili en C / Enric Granados 114 1r 2a B, amb CIF n º B66197823 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades : Tom 44097 , foli 93 Full 446.880 , Inscripció n º 1

Per a qualsevol consulta o proposta , contacti'ns en l 'e - mail :  malaika@malaikaviatges.com , o al telèfon 930.011.176

 

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya , quedant sotmesa a ella , tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web .

 

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés , que preguem llegeixi detingudament . L'USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis , accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix . Si l'usuari no estigués d' acord amb les presents condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d' utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix .

 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web , ampliar o reduir serveis , i fins i tot suprimir-la de la Xarxa , així com els serveis i continguts prestats , tot això de forma unilateral i sense previ avís.

 

 

 

II . - OBJECTE I CONTINGUTS D'AQUESTA PÀGINA WEB

 

La finalitat d'aquesta pàgina web és informar dels diversos productes i serveis , que ofereix MALAIKA VIATGES SL als seus clients .

 

Aquests productes i serveis poden haver estat creats directament per la pròpia MALAIKA VIATGES SL o per empreses majoristes del sector que actuïn com els seus proveïdors . En ambdós casos, I MALAIKA VIATGES SL elabora els continguts informatius que apareixen en aquesta pàgina web , utilitzant la informació facilitada pels seus proveïdors en cas que es tracti de productes o serveis d'una empresa majorista .

 

MALAIKA VIATGES SL es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web . Així mateix , es reserva el dret d'interrompre , temporal o permanentment , i sense cap responsabilitat , l'operativitat de la pàgina web, així com dels links que s'indiquen en la mateixa .

 

 

 

MALAIKA VIATGES SL no es fa responsable en el cas que l'accés a la pàgina web es veiés impossibilitada o dificultada temporalment a causa d'una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric , telefònic o del prestat per algun altre proveïdor de telecomunicacions aliè a l'empresa .

 

MALAIKA VIATGES SL no assumeix cap responsabilitat per la informació relativa a tercers continguda en la pàgina web o que és trobi en els links indicats en la mateixa . Així mateix , MALAIKA VIATGES SL no assumeix cap responsabilitat per les vicissituds derivades de les relacions que els usuaris puguin mantenir amb aquests tercers , com a conseqüència de la informació continguda en aquesta pàgina web .

 

 

 

III . - UTILITZACIÓ DELS CONTINGUTS

 

La responsabilitat de la utilització dels continguts d'aquesta pàgina web és de l'usuari .

 

L'usuari d' aquesta pàgina web es compromet a utilitzar els continguts de la mateixa d'acord amb la legalitat vigent , la Nota Legal vigent a cada moment , la moral, els bons costums i l'ordre públic .

 

 

 

IV . - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts i del disseny gràfic d'aquesta pàgina web són propietat de MALAIKA VIATGES SL i / o de tercers .

 

Queda prohibida la reproducció , total o parcial , la distribució, la comunicació pública i la transformació dels continguts i del disseny gràfic d'aquesta pàgina web en els termes legalment establerts, sense l'autorització per escrit de MALAIKA VIATGES SL

 

 

 

V. - TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

MALAIKA VIATGES SL incorporarà les dades personals que li siguin facilitades per l'usuari i a través dels formularis habilitats a aquest efecte o mitjançant les adreces de correu electrònic indicats a aquesta pàgina web a un fitxer automatitzat que es troba inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

 

Les dades facilitades per l'usuari seran utilitzades per MALAIKA VIATGES SL per prestar el servei sol·licitat pel mateix i per enviar

 

la informació dels productes , serveis , ofertes i novetats relatives a l'activitat de MALAIKA VIATGES SL que aquesta consideri d'interès per a l'usuari .

 

 

 

La facilitació per part de l'usuari de les dades personals a través dels formularis habilitats a aquest efecte , o mitjançant les adreces de correu electrònic indicats en aquesta pàgina web suposa el consentiment del mateix al tractament d'aquestes dades personals per a les finalitats indicades .

 

L'usuari pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercir els drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a MALAIKA VIATGES SL carrer Enric Granados , 114 1r 2a B , 08008 , Barcelona, indicant clarament el dret que desitja exercir .

 

MALAIKA VIATGES S.L. informa als usuaris que no s'utilitzen cookies quan es navega per la present pàgina web . Conseqüentment , únicament en el cas que hagin estat facilitades les dades personals a través dels formularis habilitats a aquest efecte o mitjançant les adreces de correu electrònic indicats en aquesta pàgina web , la seva navegació serà totalment anònima , no requerint cap tipus d'identificació per navegar per la pàgina web .

 

 

 

VI . - LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

 

Les relacions entre MALAIKA VIATGES S.L. amb els usuaris d'aquesta pàgina web es troben sotmesos a la legislació espanyola i sota la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona